زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۱۹ ارديبهشت ساعت 13:01 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۱۰ ساعت 16:01    تعداد بازدید: 1845    کد مطلب: 15221

بهزاد قراچه معاون اداری و مالی


معاون اداری و مالی ( پشتیبانی ) تحت نظارت مدیر درمان استان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف وی به شرح ذیل میباشد :

ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با امور پشتیبانی واحدهای تابعه مدیریت درمان بر اساس خط مشی ها و سیاستهای مصوب سازمان و نظارت بر حسن عملیات اجرایی و نحوه عملکرد ادارات و واحدهای اجرایی تابعه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره ابلاغی
ـ مسئولیت بودجه ریزی واحدهای درمانی تحت پوشش در چارچوب سیاستها و خط مشی های سازمان
ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط در حسن اجرای امور مالی
ـ امور مربوط به حسابهای بانکی و تنخواه گردان واحدهای درمانی تابعه ، در چارچوب مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و در حدود اختیارات تفویضی به استان
ـ ارتباط موثر و مستمر با اداره کل امور مالی از طریق ارائه گزارشهای مالی و ترازنامه ( درمان مستقیم ، درمان غیرمستقیم ) در موعد تعیین شده طبق مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی
ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با تهیه و تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه درمان ( مستقیم ، غیرمستقیم ) استان بر اساس خط مشی ها و سیاستهای سازمان       
ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با برنامه و بودجه
ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط در زمینه ایجاد، راه اندازی و ارتقاء درجه و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در چارچوب مقررات و ضوابط و برنامه و بودجه استان
                                                          ـ هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با نقل و انتقال، ارتقاء، انتصاب، ماموریت، مرخصی، ارزشیابی ، کارایی و امور آموزشی کارکنان ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادره و بر اساس ردیفهای تشکیلاتی مصوب و اختیارات تفویضی
معاون اداری مالی مدیریت درمان خوزستان : پرویز اسمی پور
تلفن مستقیم : 06133721006

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha